A multimédia egyik elemérõl már esett szó, az elõbbi fejezetekben: az egyszerû képrõl, és az animált GIF-rõl. Ezen kívûl még a dokumentumokban el tudunk helyezni hangot, vagy esetleg videót, mint a multimédia egyéb eszközeit.

Hangok elhelyezése oldalunkon:
Az oldalankon el tudunk helyezni hangfájlot, mint háttérzenét, azonban legyünk válogatósak az ilyen zenék terén, mert legtöbb internetes látogatót inkább idegesítik, mint szórakoztatják a különbözõ háttérzenék. A háttérben szóló zenének még egy hátránya, hogy mikor az oldal töltõdik be, akkor a zene fájl is be kell töltõdjön vele, így csak annak lesz alkalma élvezni a háttérzenét is, akinek nagyon gyors intenetes kapcsolata van, ill. az aki kivárja, hogy letõltõdjön a zene. Ha mégis úgy döntünk, hogy el szeretnénk oldalunkon helyezni háttérzenét, akkor a <bgsound> TAG-et használhatjuk. A <bgsound> TAG-et a <head> </head> részbe kell beillesztenünk ( bgsound = background sound = háttérzene). Az src paraméter segítségével adjuk meg a hang-fájl elérési útvonalát - úgy, mint a képeknél ( src = source = forrás). Vigyáznunk kell, mert a háttérzene csak .wav, .au, ill. .mid kiterjesztésû lehet. A loop paraméter alkalmas arra, hogy meghatározzuk, hogy a kívánt zene hányszor játszódjon le egymás után (pl. 1, 2, 3, ...) ( loop = hurok). Ha a loop paraméternek az infinite értéket adjuk, akkor addig fogja játszani a zenét, amíg az oldalon vagyunk ( infinite = határozatlan). A <bgsound> TAG-et csak az Internet Explorer ismeri, a Netscape számára kifejlesztettek egy másik TAG-et, de még ez sem biztos, hogy elindítja a kívánt zeneállományt, ha a Netscape nem rendelkezik bizonyos lejátszási plugin-nel. Ez a TAG az <embed> - ezt már a <body> </body> közé helyezendõ. Ugyanúgy az src-vel adjuk meg a hangállomány címét, de az ismétlésre használható loop paraméternek itt vagy true (igaz), vagy pedig false (hamis) értéket adunk, ezzel jelezve, hogy szeretnénk vagy nem ismételni a háttérzenét. Itt megjelenik még az autostart, ill a hidden paraméter is, amelyeknek értékeik ugyancsak true, ill. false lehetnek ( auto start = automatikus indítás; hidden = rejtett). Minkét TAG sajátossága, hogy nincs záró TAG-jük.

<html>
<head>
<bgsound src="all_star.mid" loop="1">
</head>
<
body>
Itt egy hosszabb midi fájl a háttérzene, így csak egyszer játszódik le.
</body>
</html>

<html>
<head> </head>
<body
>
  <embed src="cocacola.mid" loop="true" autostart="true" hidden="true" >
Itt egy rövid szám a háttérzene, úgyhogy ismétlõdik...
</body>
</html>

Videók elhelyezése:
Az oldalunkon el tudunk videoállományokat is helyezni. A Netscape az <embed> TAG segíségével olvas le video-fájlot, de ez nem mindig sikerül!!! Az Internet Explorer-nél, a képeknél jól ismert <img> TAG-et kell használni. A dynsrc paraméter segítségével határozzuk meg a videoállomány címét. Használatos a loop paraméter is, amely ugyanezt a funkciót tölti be, mint a hangállományoknál. A start paraméter segítségével megadhatjuk, hogy mikor induljon a video ( start = indítás). Ha a fileopen paraméter-értéket adjuk meg, akkor a videó akkor fog lejátszódni, mikor a oldal betöltõdött. Ha a mouseover értéket választjuk, akkor ha a videó felé megyünk az egérrel, az el fog indulni.

           A multimédia fontos eleme még a flash, amelyekhez külön flash-plugin szükséges a böngészõk számára a lejátszáshoz.


Példák:

  18. Multimédia

Gyakorlatok:

 18. Multimédia

Elõzõ lecke  Következõ lecke