14. Térképek

          A térépeknek az a lényegük, hogy egy kép részei linkként viselkednek. Ezek a részek lehetnek kör-, téglalap-, ill. sokszög-alakúak. Ha egy képre szeretnénk készíteni egy ilyen térképet, akkor a kép <img> TAG-jébe be kell egy újabb paramétert vezetnünk. Ennek a paraméternek a neve: usemap ( use map = térképet használ). A paraméter értékeként be kell írnunk a # karakter után a tékép nevét, amivel feldolgozzük a képet, pl.: usemap="#terkep". Ilyenkor valahol a HTML dokumentumban el kell helyeznünk egy térképfeldolgozást (amirõl a késõbbiekben lesz szó), aminek a neve a "terkep" lesz.

          A térkép szerkezete abból áll, hogy a térképdefiníció után felsoroljuk, hogy milyen részek lesznek linkek a képen. A térképdefiníciónál értelemszerûen meghatározzuk a térkép nevét. A térképre vonatkozó TAG neve a <map> ( map = térkép). A nevet a name paraméterrel definiáljuk. A térkép részeit tehát ezután részletezzük külön TAG-ekbe és majd ezután zárjuk a <map> TAG-et a </map> TAG-el. A térkép-elemeket az <area> TAG segítségével állítjuk elõ ( area = terület). Ennek paramétereként beállíthatjuk, hogy hova mutasson a képrészlet a href paraméter segítségével, amely úgy mûködik, mint a hivatkozásoknál, tehát meghatározhatjuk, hogy hova is hozza be a kivánt oldalt: a target paraméter segítségével. A shape paraméter arra szolgál, hogy meghatározzuk milyen alakzatról is van szó ( shape = térkép). Eszerint az alakzat lehet: rect, circle, poly ( rect = rectangle = téglalap; circle = kör; poly = polygon = sokszög). A coords paraméter segítségével megadhatjuk az alakzat koordinátáit a képen. A coords értéke különféle lehet, attól függõen, hogy milyen alakzatról van szó ( coords = coordinates = koordináták). Egy koordináta tulajdonképpen egy számpár. Azért beszélek szám-párról, mert egy pontot a képen két szám határoz meg (két koordináta): az elsõ szám azt mutatja, hogy a kép bal szélétõl hány pixelnyire van a pont; a második szám a korrdináta-párból pedig a kép tetejétõl való pixel-távolságot jelzi. Ezt a két számot ","-vel választjuk el egymástól.

          Ha az alakzatunk egy téglalap, akkor két pont koordinátáját kell meghatároznunk: a téglalap bal felsõsarkának ill. a jobb alsó sarkának koordinátáit - mert ez egyértelmûen meghatároz egy és csakis egy téglalapot a képen. Ezt a két koordináta-párt szintén egy ","-vel kell elválasztani.

          A kör alakzat esetén értelmeznünk kell a középpont korrdinátáit, majd egy ","-jel után a sugarát kell meghatároznunk - hiszen egy kört egy pont és a sugár határoz meg egyértelmûen.

          A sokszög esetén viszont minden egyes töréspont koordinátáit tisztáznunk kell. Ezeket a pontokat is koordináik segítségével határozzuk meg. Az egyes koordináta-párokat szintén ","-vel kell elválasztani egymástól. A következõ példán három alakzatot helyeztünk el a képen linkként. Persze ez a szám változtatható is...

<img src="terkep1.gif" width="342" height="120" border="0" usemap="#terkep">
<map name="terkep">

  <area href="http://www.yahoo.com" target="_blank" alt="Yahoo!" shape="circle" coords="50,50,30">
  <area href="http://www.google.com" target="_blank" alt="Goooogle" shape="rect" coords="100,50,200,100">
  <area href="http://www.origo.hu" target="_blank" alt="[origo] :-)" shape="poly" coords="250,25,225,80,330,100">
</map>

   Yahoo!   Goooogle   [origo] :-)

^ A képen három különféle alakzatot helyeztünk el. A yahoo.com-ra muat kör alakú, a google.com-ra pedig négyzet alakú, ill. az origo.hu-ra utaló pedig egy három töréspontból alló sokszög (vagyis háromszög). Az alt paraméter segítségével megmondhatjuk, hogy milyen sugószöveg jelenjen meg, ha az adott képrészletre rámutatunk az egérrel.


Nyomtatás: