Életkoros feladatok


1.
Mennyi idős a három lánytestvér?

Fibonacci
Ha a nővérek életkorát összeszorozzuk akkor 36-t, ha összeadjuk, akkor 13-t kapunk.
A legidősebb lány szőke.

Válasz


Megoldás


2.
- Érdekes dolog - meséli Zsuzsa -, hogy anyám életkora pontosan a fele az apám és az én életkorom összegének, apám és anyám együtt 100 évesek, és mindkettőjük életkora törzsszám. Vajon hány éves vagyok?

Válasz


Megoldás


3.
Megkérdeztem egyik barátomat, hogy családjának tagjai hány évesek. Barátom híres arról, hogy semmire sem hajlandó egyenes választ adni, így természetesen erre a kérdésre sem, melyre így válaszolt:
- Hat év múlva apám háromszor annyi idős lesz, mint én voltam akkor, amikor apám éveinek száma egyenlő volt az én és húgom akkori évei számának összegével. Jelenlegi korom ugyanannyi, mint apám kora volt akkor. 19 év múlva apám kétszer olyan idős lesz, mint a húgom ma.
Most már tudjuk, hány évesek barátom családtagjai?

Válasz


Megoldás


4.
Egy férfi, hogy elüsse egy unalmas estéjét, bemegy a bárba, rendel egy italt, és szóba elegyedik a csapossal.
Kis idő múlva megtudja, hogy a csaposnak három gyermeke van.
- És mennyi idősek a gyermekeid?
- Hát, életkoruk szorzata 72.
- Ennyiből képtelenség kitalálnom!
- Rendben van, ha kimész a bárból, és megnézed a házszámot, megtudod az életkorok összegét is.
A fickó kimegy, megnézi a számot és elgondolkodik.
- Még mindig nem tudok rájönni.
A legfiatalabb nagyon szereti az eperfagyit - mondja mosolyogva a csapos.
A kíváncsi férfinak ekkor felcsillan a tekintete.
- Most már tudom!
Mennyi idősek hát a gyerekek?

Válasz


Megoldás


5.
Egy hajó hosszának, az árboc magasságának, a kapitány kisfia életkorának és a kapitány életkorának szorzata 303.335.
Hány éves a kapitány?

Válasz


Megoldás


6.
A kapitány most kétszer annyi idős. mint a hajója volt akkor, amikor a kapitány volt annyi idős, mint most a hajója. A kapitány és a hajója összesen 70 éves.
Hány éves a kapitány?

Válasz


Megoldás


7.
A Brahma gyémánttűi
A benaresi templom kupolája alatt márványasztalra erősítve három gyémántű csillog.
Hajdanában, a templom építésekor az elsőn 64 középen átfúrt aranykorong helyezkedett el, legalul a legnagyobb, rajta egy kisebb, azon egy még kisebb és így tovább, egyre csökkenő átmérővel.
Az isteni parancs így szólt:
"Mind a 64 korongot át kell helyezni a második gyémántűre. Áthelyezés közben a harmadik gyémántűt is szabad használni.
A következő utasításokhoz kell tartsák magukat mindazok, akik az áthelyezéssel megpróbálkoznak:
1. Egy tűről csak a legfelső korongot szabad levenni.
2. Korongot áttenni vagy csak üres tűre szabad, vagy olyanra, melyen a legfelső korong átmérője nagyobb, mint az átteendő korongé.
3. Minden másodpercben egy áthelyezés történjék.
Amikor az utolsó korongot is áthelyezik, akkor érkezik el a világvége."
A feladat végrehatásához hány áthelyezésre van szükség? Körülbelül hány év múlva jön el a világvége?

Megoldás


8.
A nemes lovag és a gonosz varázsló beszélgetnek. A gonosz varázsló egy különös feladványt ad a lovagnak. Ha sikerül megfejtenie, elengedi fogságából, ha nem, meghal.
V: Van nekem három fiam, találd ki, hány évesek! Annyi segítek, hogy életkoruk szorzata 36.
L: Hát ebből még nem tudom kitalálni.
V: Hármójuk korának összege éppen annyi, ahány üveg van az asztalon.
A nemes lovag odanéz, és megszámolja. hány üveg van az asztalon.
L: Még mindig nem tudom megmondani.
V: Azt még elárulom, hogy a legkisebb fiamnak kék a szeme.
Nos, nemes lovag, tudod a megoldást?

Válasz


Megoldás